Är flygresandet hållbart?

07 november 2009

Av en tillfällighet hittade jag en rapport av Jonas Åkerman på KTH om trenderna inom utrikesresandet och då främst flygresandet

Sedan 1980 har det svenska flygresandet fyrdubblats.
Trots en positiv utveckling mot bränslesnålare flyglan hjälper inte det om vi fortsätter på den inslagna vägen och hela tiden flyger oftare och längre.

Ett faktum som för mig var nytt är att det per passagerar-kilometer bara är något effektivare att ta båten istället för att flyga.
Det är alltså bara marginellt bättre att ta färjan istället för flyget mellan Stockholm och Helsingfors.

Tyvärr verkar det alltså vara på det sätt som man intuitivt kan tro:

– För att minska klimatpåverkan gäller det att inte resa så långt och inte så ofta.

– Och när det gäller att ta sig ner till Medelhavet kan man göra det tre gånger
   så ofta om man väljer tåget istället.

Previous post:

Next post: