Välfärd utan tillväxt

25 oktober 2009

Den engelska regeringen ligger bakom en rapport som talar klartext på ett sätt som jag nog aldrig har sett förut.

I ”Prosperity without growth?” behöver de inte mer än några rader för att konstatera att tillväxten faktisk inte är möjlig.
De är väldigt tydliga med att vi står inför dilemmat att vårt samhälle riskerar att bli instabilt om vi inte fortsätter med tillväxten samtidigt som tillväxten inte är möjlig.
Rapporten kan enkelt laddas ner här
Christer Sanne skrev en essä i DN häromveckan med denna som utgångspunkt. Förhoppningsvis kan det leda till en diskussion som tar fasta i de verkliga begränsningar som vi inte kan blunda för.

Previous post:

Next post: