Snacka om något som sätter gränser

12 oktober 2009

Lyssna på inslaget från P1-morgon.

Befolkningen växer förmodligen till nio miljarder till år 2050, klimatet gör att det blir sämre skördar i den del av världen där de flesta lever och där befolkningen ökar som snabbast.
För att kunna hålla jämna steg och effektivsera jordbruket krävs fossila bränslen till både traktorer och konstgödsel.

Next post: