Skuldberget och huspriserna

2009-10-30

Är skulderna som du och jag drar på oss ett problem?

Två olika tidningsartiklar tar upp detta idag.

GP har rubriken ”Skuldberget växer” och refererar SCB:s finansmarknadsstatistik som visar att hushållens skulder är rekordstora. Swedbank uttalar sig om att en betydande korrigering av huspriserna är att vänta inom fem år (=sänkta huspriser).

 Dagens Industri refererar till BKN (Statens Bostadskreditnämnd) som säger ”Priserna skall ned 20 procent”. Enligt dem når vi historiskt höga belåningsgrader innan året är slut.
”Många hushåll kommer att sitta med skulder som överstiger bostadens värde under de närmaste åren” avslutar den artikeln.

Utan att riktigt kunna värdera vad dessa ”experter” säger kan jag bli lite oroad över att vi kan ha en bostadsbubbla framför oss.

 Något som är värt att reflektera över när man funderar på mekanismer som är begränsande för en fortsatt BNP-tillväxt.

Previous post:

Next post: